Lovende recensie voor opening van het jubileumjaar