17 maart 2018: Unter deinem Schirmen

Zondag 17 maart 2018 zong Capella Vocale in de Vredeskerk een Passieconcert, begeleid door Tineke Molenaar, cello, en Wim Loef, orgel. Centraal stond het Bach-motet Jesu meine Freude waarin bevrijding uit dood en lijden dramatisch wordt verklankt. Werken van Allegri. Miserere mei, Deus Purcell en Kuhnau completeerden het optreden. Een week later konden we het concert herhalen in de Agathakerk in Lisse.