Optreden in de MMM-serie in Wassenaar, januari 2020


Monique in actie bij het Requiem van Duruflé, 2019


Duruflé's Requiem zingen naast het orgel van de Leidse Hartebrugkerk (solist Marie Anne Jacobs, organist Chris de Graaf), november 2019

Masterclass olv Peter Dijkstra bij koorschool Delft, oktober 2018

'Unter deinem Schirmen', concert 2018 in Vredeskerk, Leiden


Projectkoor voor het lustrum 'Gloria' in 2016

Repetitiedag 2016 voor het Gloria project


Lustrumconcert 'Gloria' 2016,
premiere van het lied 'Nu',
compositie van Emma Brown

KZVO concert in verzorgings huis


Repetitiedag 2014


'Bach bloeit', concert 2013

Studieweekend 2011, Schoorl